Test sualları

61.Sözlərdən biri sadədir:
A)biçənək
B) kəpənək
C) tozanaq
D) ələk
E) döyənək

62. Hansı sözlərdən mürəkkəb söz düzəltmək olar?
A) sinif, otaq; hündür, ocaq
B) həyət, qapı; yol, kənar
C) bağa, yarpaq; öz, fəaliyyət
D) dərs, kitab; imtahan, zalı
E) soyuq, hava; aşıq, şeir

63. Vurğusu son hecaya düşən sözlərin birində -la2 şəkilçisi işlənib:
A) saxla    B) dinlə
C) bağla   D) ağla
E) danla

64. Tərəflərindən biri ayrılıqda işlənə bilməyən mürəkkəb sözləri göstərin:
A) kinoteatr, gecə-gündüz, oğul-uşaq
B) yır-yığış, qab-qacaq, xırda-mırda
C) bağlı-bağatlı, yol-iz, mal-qara
D) qeyri-adi, tör-töküntü, şan-şöhrət
E) səs-səmir, toz-torpaq, irili-xırdalı

65. Birinci tərəfi sifət, ikinci tərəfi isim olan mürəkkəb sözləri göstərin.
A) çoxsaylı, azyaşlı
B) dəvədabanı, pişikotu
C) ağzıbütov, diliçirin
D) hazırcavab, qaratoyuq
E) birbaşa, məqsədəuyğun

66. Biri düzəltmə söz deyil:
A) döyənək    B) tozanaq
C) yamaq        D) çarıq
E) sarıq

67. Eyniköklü sözləri göstərin.
A) güllü, güldan, gülünc
B) yağış, yağla, yağıntı
C) üzlü, üzdəki, üzgün
D) daşqın, daşla, daşlı
E) ovçu, ovlaq, ovla(maq)

68. Biri mürəkkəb sözdür:
A) kitabxana    B) ədəbiyyatşünas
C) bəstəboy     D) şöhrətpərəst
E) xeyirxah

69. Hər iki tərəfi isim olan mürəkkəb sözləri göstərin.
A) kəklikotu, suiti, söz-söhbət
B) günəbaxan, dilişirin, dərə-təpə
C) çoxsaylı, qeyri-iradi, bağayarpağı
D) hərtərəfli, axşamüstü, söz-söv
E) ağacdələn, qaragöz, üçbucaq

70. Biri mürəkkəb söz deyil.
A) silahdaş               B) meşəxoruzu
C) hərdən-birdən   D) hərtərəfli
E) birbaşa

Facebook Şərhləri

14 comments

Şərh yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir