Test sualları

41) Sözlərdən biri çoxmənalı olmaqla yanaşı, həm də omonim sözdür:
a) çəkmə      b) dil     c) bucaq      d) gəlin      e) dimdik

42) Birində çoxmanlı söz işlənməyib:
a) uşağın ağzı – yolun ağzı
b) bulağın gözü
c) Araz çayı – çayı dəmləmək
d) insanın yanağı – stolun ayağı
e) toyuğun boğazı – çəkmənin boğazı

43) Çoxmənalı sözləri göstərin.
a) baş, diş, ətətk
b) yağış, dolu, sel
c) qaş, divan, tutmaq
d) kök, sarı, alma
e) xəbər, burma, ürək

44) Təkmənalı sözləri göstərin.
a) diş, ağız
b) su, torpaq
c) baş, kağız
d) bel, maşın
e) dil, ayaq.

45) Hansı fikirlər doğrudur?
1.Bütün sözlər həm həqiqi, həm də məcazi mənada işlənir.
2. Sözün ilkin mənası onun həqiqi, sonradan qazandığı törəmə mənası isə məcazi mənasıdır.
3. Məcazi mənalı sözlərdən ən çox elmi əsərlərdə istifadə olunur.
4. Məcazi mənalı sözlərdən bədii ədəbiyyatda təsvir və ifadə vasitəsi kimi istifadə edilir.
a) 1.3    b) 2.4    c) 1.4
d) 1.2    e) 2.3

46) Kansı sözlərin omonimliyi müxtəlif nitq hissələrinə aiddir?
1.Qat    2. Hava     3. Sağ    4. Kök    5. Nəticə    6. Bal

47. Birində məcazi mənalı sözlər işlənib:
a) incə naxış
b) yumşaq çörək
c) mülayim xasiyyət
d) şirin alma
e) ağır yük

48. Söz birləşmələrinin birində asılı tərəf məcazı mənada işlənib:
a) insan ömrü
b) soyuq hava
c) uşağın yuxusu
d) iti yaddaş
e) açı istiot

49. Cümlələrin birində məcazi mənalı feil işlənib:
a) Gələnləri hörmətlə qarşıladılar
b) Bir azdan külək yatdı, sonra dalğaların hiris soyudu.
c) Bu gözəl mənzərə hamını sevindirdi.
d) Dostlar şirin söhbət edirdilər.
e) Gözətçi yatmamışdı.

50. Birinci tərəfi həqiqi mənada işlənmiş nümunəni göstərin.
a) saf məhəbbət
b) saf adam
c) saf qızıl
d) saf ürək
e) saf fikir

Facebook Şərhləri

14 comments

Şərh yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir