Zərfin morfoloji təhlili

Zərfin morfoloji təhlili aşağıdakı kimidir
1.Sualı və hansı nitq hissəsinə aid olması;
2. Quruluşca növü;
3. Mənaca nöxü;
4.Cümlədəki vəzifəsi.

Bir numünə:
Müğənni həzin-həzin oxuyurdu. Həzin-həzin -zərfdir, necə? sualına cavab olur, oxuyurdu feilinə aiddir.
Quruluşca mürəkkəbdir,həzin sözünün təkrarı ilə düzəlmişdir. Tərzi-hərəkət zərfidir, cümlədə zərflikdir.

Facebook Comments

Şərh yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *