Söz birləşməsi və cümlə

Söz birləşmələri ilə cümlələr arasında da bir neçə oxşar və fərqli cəhət var.
Oxşar cəhətlər:
1. İstər söz birləşmələri, istərsə də cümlələr sözlərin birləşməsi yolu ilə yaranır. Məsələn: Yazın gəlişi – Yaz gəldi. Gözəl vətən – Vətən gözəldir və s.

2. İstər söz birləşmələrində, istərsə də cümlələrdə sözlərin müəyyən sıralanma qaydası var. Məsələn: Sular durulandı – Sular duruldu. Maraqlı kitab – Maraqlı kitabdır. Fəhlələrin iş cünü – Fəhlələrin iş cünüdür və s.

Fərqli cəhətlər.
1. Söz birləşmələri bitmiş fikri ifadə etmir və onda intonasoya bitkinliyi olmur. Məsələn: uşaqların səsi, qarlı dağlar, şagirdlərin oxuması və s. Cümlələrdə isə hökmən bitmiş fikirintonasoya bitkinliyi olur. Məsələn: Uşaqlar gəlirlər. Dağlar qarlıdır. Şagirdlər oxuyurlar və s.

2. Söz birləşmələsi bir sözdən ibarət ola bilmir. Dilimizdə bir sözdən ibarət cümlələr isə vardır. Məsələn: Axşamdır. Sakitlikdir. İstidir və s.

3. Ümumiyyətlə, cümlə söz birləşməsindən daha böyük dil vahididir, söz birləşmələri cümlənin tərkibinə daxil olur.

Facebook Comments

Şərh yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *