Sonu eynicinsli qoşa samitlə bitən söz köklərinin yazılışı

Dilimizdə, əsasən, ərəb mənşəli təkhecalı bəzi sözlər var ki, qoşa samitlə bitir. Məsələn: fənn, haqq, hədd, həll, hiss, xətt, sədd və s. Belə sözlərə samitlə başlayan şəkilçi artırdıqda söz kökündəki samitlərdən biri yazılır.

Məsələn: fənn+lər=fənlər, haqq+lı=haqlı, hədd+siz=hədsiz, xətt+keş=xətkeş və s.

Rəsmxət, hüsnxət kimi mürəkkəb sözlərdə söz kökündəki samit hərfin biri yazılır.

 

 

Facebook Comments

One comment

Şərh yazın

Your email address will not be published. Required fields are marked *