Частицы

Частицы — это служебная часть речи, которая придает отдельным словам или всему предложению различные смысловые оттенки. Обычно частицы не отвечают ни на какой вопрос и не могут быть членами предложения.

По значению, частицы делятся на следующие разряды:

1)Усилительные частицы (şiddətləndirici ədatlar) lap, hətta, ki, nə — (же, даже, то, и, ни, ведь). Например: Mən ki bu haqqda sənə danışmışdım — Ведь я же об этом тебе рассказывал. Əhməd lap yaxına gəldi — (Ахмед подошел совсем близко)

2) Ограничительные частицы (Məhdudlaşdırıcı ədatlar): yalnız, bircə, tək, təkcə — (лишь, только, один). Например: Təkcə bunda xəbərim yoxdur — (Только об этом я не знаю). Kollektivin adından yalnız mənə söz verildi — (От имени коллектива только мне дали слово).

3) Вопросительные частицы (Sual ədatları): məgər, -mı, -mi, -mu, -mü (разве, неужели, ли). Например:  Məgər bu işdən rəisin xəbəri yoxdur? — (Разве начальник не знает об этом деле?) Adam da yaxşılığı unudarmı? — (Неужели человек может забыть доброту?)

4) Повелительно-побудительные частицы (Əmr ədatları): bax, qoy, qoyun, görək, di, gəl, gəlin — (посмотри-ка, пусть, да, пустите, ну, же, иди, идите и др.) Например: Qoy var olsun ana Vətən! — (Да здравствует Родина-мать!). Di danış görək — (Ну говори же!)

5) Утвердительные частицы (Təsdiq ədatları): bəli, hə (да). Например: Bəli…Bakılıyam, öz şöhrətim var. — (Да, я бакинец, имею свою славу). Hə, elə mən də onu düşünürdüm — (Да, я тоже о нем думал).

6) Отрицательные частицы (İnkar ədatları): yox, xeyir, heç — (нет, ни, совсем, не). Например: Atam bu işə heç razı olmazdı — (Отец совсем не согласился бы с этим делом). Yox, biz bu işi belə qoymarıq — (Нет, мы так не оставим это дело).

Примечание: кроме -mı, mi, -mu, -mü все частицы пишутся раздельно.

Примеры.
1) Qatarın gəlməyinə lap az qalmışdı.
до прибытия поезда осталось совсем мало

2)Qoy əvvəlcə ağsaqqalları dinləyək.
Пусть сперва послушаем старейших.

3) İndi axı aşkarlıqdır, hər şeyi söyləmək olar.
Сейчас ведь гласность, все можно говорить открыто.

4) Təki sülh olsun.
Лишь бы был мир

5) Məgər bu zəhərli zavodu şəhərdən uzq yerdə tikmək olmazmı?
Разве нельзя построить этот отравляющий завод далеко от города?

6) Bəli, səni görmək üçün gəlmişəm.
Да, я пришел увидеть тебя

Facebook Comments

Şərh yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *