Предложения обращение

Предложения-обращение:
1.Qardaşlar və bacılar, Vətənimizin üzərində azadlıq bayrağı dalğalanır!
Братья и сестры, над Родиной развевается знамя свободы!
2. Bəhram, uşaqları sənə tapşırıb gedirəm.
Бахрам, я уезжаю, поручая тебе присмотреть за детьми.
3. Ağır günün ömrü az olar, qardaşım.
Трудные дни долго не тянутся, брат мой.

В вышеуказанных предложениях слова: Qardaşlar və bacılar, Bəhram, qardaşım являются обращением. Обращение — это слово или сочетание слов, показывающее лицо, к которому обращена речь. Оно имеет форму именительного падежа и произносится с особой интонацией.

В азербайджанском языке, так же как и в русском, обращение может стоять в начале, середине и в конце предложения. Если обращение находится в начале предложения, после него становится восклицательный знак или запятая (в зависимости от интонации).

Ovçu, insaf elə, keçmə bu düzdən,
O çöllər qızını ayırma bizdən.
Səməd Vurğun

Bəsti! Qələm çəkdik o günlərə biz…
Günəşdən pay aldı azad nəslimiz.
Səməd Vurğun

Если обращение находится в середине предложения, тогда оно выделяется запятыми с обеих сторон: Darıxma, Kamran, atan tezliklə səfərdən qayıdar. — Не горюй, Камран, отец скоро вернется из путешествия.

Если обращение находится в конце предложения, то перед ним ставится запятая, а после него — соответствующий знак по смыслу и интонации предложения:

Sən nə yamansan, a buz,
Adam yıxansan, a buz.

Mirzə Ələkbər Sabir

Facebook Comments

Şərh yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *