Правописание и произношение слов с парными согласными

Правописание и произношение слов с парными (удвоенными) согласными в азербайджанском языке происходит следующим образом.
В словах с однородными парными согласными парные согласные произносятся как один долгий согласный. К примеру:
Пишутся:              Произносятся:

qəssab                      qə [s:] b
addım                        a [d:] ım
qüllə                           gü [l:] ə
əlli                                ə [l:] i
dirrik                            di [r:] ik

 

При произношении слов с парными согласными t и k вторая буква озвучивается как d и g:

Пишутся:           Произносятся:

hətta                     hət [d] a
əlbəttə                  əlbət [d] ə
mürəkkəb             mürək [g] əb
təşəkkür              təşək [g] ür

При произношении слов с парными q первая согласная, оглушаясь, переходит в k.

Пишутся:           Произносятся:

toqqa                to [k] qa
saqqal               sa [k] qal

В словах с парными согласными произноситься как один согласный.

Пишутся:            Произносятся:

ədəbiyyat              ədəbi [y] at
cəmiyyət               cəmi [y] ət

Некоторые слова с разнородными парными согласными произносятся не так, как пишутся

Пишутся:             Произносятся:

şənbə                   sə [m] bə
vicdan                  vi [j] dan
xəstə                    xəs [d] ə
bağça                   ba [x] ca
bitki                      bit [g] i
nöqtə                   nö [k] tə

Упражнение

Объясните различие между написанием и произношением данных слов. На основе указанных слов составьте таблицу по данному образцу.

Пишутся:                Произносятся:

şaftalı                    saş [d] alı

səkkiz, doqquz, əlbəttə, cəmiyyət, rəssam, inşaat, ləzzət, tüfəng, ağac, rəng, bağça, istirahət, həftə, teatr, müəllim.

Facebook Comments

Şərh yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *