Номинативные предложения

Предложения, в которых тот или иной предмет только называется, но о нем ничего не сообщается, называются номинативными, назывными предложениями. В назывных предложениях предмет называется в таком виде, в каком он есть, т.е. без выражения действия.
Назывные предложения в большинство случаев употребляются в художественной литературе, в прозе, в стихотворении, в газетных и журнальных материалах.

Назывные предложения употребляются большей частью при описании обстановки в целях достижения живости.

Предложения.

1.Yay günü. Yol üstü. Ağac kölgəsi.
Летний день. у дороги. В тени дерева.
2. Kürün sahilində böyük bir kənd. İbrahimxəlil müəllimin evi.
Большая деревня на берегу реки Куры. дом учителя Ибрагимхалила.
3. Şairin iş otağı. Üstünə qalaq-qalaq kitablar yığılmış yazı masası.
Кабинет поэта, письменный стол с грудой книг.
4. Çöl. Külək. Gecə. Yolçular yollarına davam edirlər.
Поле. Ветер. ночь. Путники продолжают свой путь.
5. Göyçay. Qaraman kəndi. Qafur kişinin həyəti. Həyətin ortasında tarixin yadigarı nəhəng bir çinar.
Геокчай. Село Гараман. Двор Кафур киши. В середине двора большая чинара — память об истории.

Приведены примеры назывных предложений. 

 

Məktub yetişmədi

Soyuq bir qış günü. Yarlılar qalın paltar geyinmişdilər. Yoxsulların isə əl-ayaqları dönürdü…
İrandan Bakıya işləməyə gəlmiş Qurban donmuş halda Molla Fərzəlinin yanında oturmuşdu:
-Molla, yaz ki, Anaxanım və Məmiş necədirlər? Sonra yaz ki, mən hələ birtəhər dolanıram. Qazandıöım qəpikləri onlara göndərirəm….
Molla Qulamhüseynə də salam yaz, yaz ki, mən gəlincə uşaqlardan göz-qulaq olsun.
Qurban məktubu aldı və molla Fərzəlinin haqqını verdi. O, birbaş yerlisi Qulamrzanın yanına getdi ki, məktubu onunla göndərsin. Qulamrza evdə yox idi.
Qulam iş yoldaşlarının yanına qayıtdı. Onların qazdıqları neft quyusu dərinləşirdi. Quyu dərinləşdikcə ölüm qorxusu da artırdı.
Bu zaman Qurban quyunun dibində idi. Birdən quyuda partlayış oldu. Qurban öldü. Fəhlə dostları onun cibindən ailəsinə yazdığı məktubu tapdılar.

Abdulla Şaiq

Упражнение.

Прочитайте текст «Məktub yetişmədi» и ответьте на следующие вопросы:

1) ilin hansı fəsli idi?
2) Adamlar nə cür geyinmişdilər?
3) Qurban haradan gəlmişdi?
4) Qurban məktubda nəyi bildirirdi?
5) Məktub nə üçün Qurbanın ailəsinə çatmadı?

Facebook Comments

Şərh yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *