Əvəzliyin cümlədə rolu və morfoloji təhlil qaydası

Əvəzlik cümlədə bütün cümlə üzvləri vəsifəsində işlənir. Şəxs, qeyri-müəyyən əvəzlikləri mübtəda, tamamliq və ismi xəbər; işarə əvəzlikləri və təyini əvəzliklər, əsasən, təyin və ismi xəbər, sual əvəzlikləri isə bütün cümlə üzvləri olur.

Əvəzliyin morfoloji təhlil qaydası

Əvəzlik aşağıdakı qaydada morfoloji təhlil olunur:
1.Hansı nitq hissəsini əvəz etməsi və sualı;
2. Quruluşca növü
3. Mənaca növü;
4. Halı, mənsubiyyət şəkilçisi (əgər varsa);
5. Cümlədə rolu.

Bir nümunə: O, sinifdə hamıdan biliklidir. O – ismin yerində işlənmişdir, kim? sualına cavab olur. Quruluşca sadədir, şəxs əvəzliyidir. Adlıq haldadır, cümlədə mübtədadır.
Hamıdan – ismi əvəz etmişdir, kimdən? sualına cavab olur. Quruluşca sadədir, qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Çıxışlıq haldadır, cümlədə tamamlıqdır.

Facebook Şərhləri

Şərh yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir